INHOUDSOPGAVE GDPR
TASTTOE


MOGEN WIJ JOU CONTACTEREN?

Via onze nieuwsbrief houden we heel wat personen op de hoogte van het reilen en zeilen van onze winkel . In onze nieuwsbrief worden niet enkel folders en promoties voorgesteld, maar ook aankomende events, open degustaties, betalende masterclasses en bijzonderheden omtrent onze shop worden er als eerste op aangekondigd . Af en toe wordt dit nog aangevuld met content waarvan we denken dat je het interessant zou kunnen vinden. Vanzelfsprekend krijg je aan het einde van elke nieuwsbrief de mogelijkheid om je terug uit te schrijven als de content je alsnog niet bevalt. Door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief geef je ons je toestemming om je te contacteren.

Ontvang je onze nieuwsbrief nog niet, maar ben je wel geïnteresseerd? Laat dan zeker je e-mailadres achter hieronder, zodat de eerstvolgende mail ook bij jou in de mailbox terechtkomt!

^ top


INSCHRIJVEN VOOR EEN EVENT

Wanneer je jouw plekjes wenst te reserveren voor een event bij TasTToe, dan zal je merken dat we enkele persoonlijke gegevens van jou vragen, meer bepaald je naam, je e-mailadres en je telefoonnummer. Misschien vraag je je af waarom we die info nodig hebben?

Jouw naam hebben we uiteraard nodig om te weten wie we moeten aanspreken in geval van een probleem. Je naam komt op de aanwezigheidslijst te staan en op je persoonlijk ticket dat je zal ontvangen per e-mail. Jouw e-mailadres gebruiken we om je een betalingsuitnodiging toe te sturen, maar ook om je betaling op te bevestigen en je jouw e-tickets te bezorgen voor het event. Je wordt niet automatisch ingeschreven voor de nieuwsbrief en ontvangt dus enkel informatie die rechtstreeks te maken heeft met het event waarvoor je je hebt ingeschreven. Jouw telefoonnummer tenslotte gebruiken we enkel in geval van nood, wanneer communicatie via e-mail te traag zou zijn (bv. een last-minute afgelasting van het event, een probleem met jouw reservatie of betaling, ...). Wij verzamelen deze gegevens in het kader van de uitvoering van een overeenkomst.

Je gegevens worden na afloop van het event nog 3 maanden bijgehouden in onze database. Als je je toestemming daarvoor hebt gegeven, dan kan het zijn dat we jou in die periode nog een laatste keer contacteren omtrent het event waaraan je deelnam, bv. voor een follow-up enquête, een aanbieding omtrent de producten uit het event, ... Na deze periode verdwijnen jouw persoonlijke gegevens automatisch en zal je naar aanleiding van dit event niet meer gecontacteerd kunnen worden. Als deelnemer van een event ontvang je sowieso nooit berichten over andere events, acties of promoties: daarvoor moet je ingeschreven zijn op onze nieuwsbrief.

Je kan onze volledige privacy policy hier downloaden.

^ top


ALGEMENE INFORMATIE

Op deze pagina vind je al heel wat terug over ons privacy beleid . Je leest er over de gegevens die we verzamelen, waarom we die verzamelen, hoe lang we ze bijhouden en hoe jij je rechten kan uitoefenen. Al deze info vind je in een uitgebreidere vorm terug in onze privacy policy die je hieronder kan downloaden.

Als je zit met vragen of bezorgdheden omtrent jouw gegevens, dan stellen we hieronder drie kanalen voor waarlangs je ons kan contacteren.

(*) Wanneer je contact met ons wenst op te nemen omtrent het uitoefenen van één van jouw rechten, dan raden we je aan om enkel het formulier te gebruiken zodat we jouw aanvraag zo vlot mogelijk kunnen behandelen.

Onze volledige privacy policy kan je downloaden via deze link.

^ top


JOUW PRIVACY IN ONZE WINKEL

Wanneer je je in onze winkel aanmeldt voor een klantenkaart, dan krijg je bij je aanvraag een policy waarin we onder andere haarfijn uitleggen welke gegevens we van jou bijhouden, hoe lang we die gegevens bijhouden en waarom we die bijhouden. Voor een aantal van die verwerkingen hebben we jouw expliciete toestemming nodig, en die toestemming kan je op elk moment herzien.

Lees je de policy graag nog een keertje na? Dan kan dat via deze link.

^ top


JOUW PRIVACY OP ONZE WEBSITE

Goed nieuws! De cookies op onze website houden geen persoonsgegevens van jou bij! Wel werken we met Google Analytics, maar we hebben ervoor gezorgd dat jouw persoonlijk ip-adres hier niet in wordt opgenomen.

Wanneer je een contactformulier indient, dan worden de gegevens die je daarop invult gedurende 1 maand bijgehouden. Aanvullend op de gegevens die je zelf invult houden we ook het IP-adres bij vanwaar het bericht werd verstuurd. Dit doen we om eventueel misbruik te voorkomen. Deze informatie wordt maximaal 1 maand bijgehouden.

Wat er gebeurt wanneer je je inschrijft voor de nieuwsbrief, dat lees je hier.

Wat er gebeurt wanneer je je inschrijft voor een event, dat lees je hier.

^ top


JOUW RECHTEN

Als betrokkene heb je een aantal rechten die je kan uitoefenen. Je kan ons telefonisch of per e-mail bereiken via de gegevens bovenaan deze pagina, maar het makkelijkste is om onderstaand formulier te gebruiken. Op die manier hebben we meteen alle informatie die we nodig hebben en kunnen we snel en compleet beantwoorden aan jouw verzoek.

Meer informatie over de verschillende rechten die je hebt en waar ze voor staan kan je terug vinden in onze volledige privacy policy die je hier kan downloaden.

Opgelet: met dit formulier kan je jouw rechten uitoefenen, bv. het inkijken van de informatie die TasTToe van jou bij houdt. Inschrijven voor een event of voor onze nieuwsbrief doe je niet via dit formulier!


Je zal een e-mail krijgen op het ingegeven e-mailadres om te controleren of jij de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. Alle verdere communicatie omtrent jouw verzoek zal normaal gezien via e-mail kunnen gebeuren.

In de mail die je van ons ontvangt zullen we je vragen om een foto van je identiteits- of rijbewijs (met daarop je naam zichtbaar) om je naam te verifiëren. Deze informatie is noodzakelijk voor de verwerking van je verzoek en moet uiteraard overeen komen met de naam die je hier opgeeft. (*)

Bij de opgave van je klantenkaartnummer (indien van toepassing) vragen we om een foto van je klantenkaart waarop dit nummer duidelijk leesbaar is. Deze informatie is uiteraard enkel vereist als je verzoek betrekking heeft tot je klantenaccount in onze winkel. (*)

Je kan telefonisch gecontacteerd worden omtrent je verzoek. In de meeste gevallen zal dit echter niet nodig zijn.

Heb je ooit gewerkt bij TasTToe?
Vaste werknemer:
Interim / Uitzendkracht:
Student / Vakantiewerk:
Freelancer:
Rechtstreeks gesolliciteerd:

(*) Om te vermijden dat iemand anders zich als jou voor doet en er op die manier persoonlijke informatie van jou in handen van derden komt, zullen onze privacy-medewerkers altijd om één of meerdere bewijsstukken vragen, en enkel de data mogen/kunnen gebruiken waarvan ze (redelijkerwijs) zeker kunnen zijn dat jij de eigenaar ervan bent. Je bent niet verplicht om al deze informatie met ons te delen, maar in geval van een onvolledige aanvraag bestaat de kans dat het resultaat van jouw verzoek ook onvolledig gaat zijn.

Een voorbeeldje: je geeft aan ons enkel en alleen jouw naam "John Doe" door, maar jouw klantenkaart staat op naam van "Familie Doe - Roe". Onze privacy-medewerkers zullen op basis van de aangeleverde informatie niet met zekerheid kunnen zeggen dat de klantenkaart in ons systeem effectief aan jou toebehoort (en niet aan een andere "Doe"), en zullen bijgevolg geen informatie mogen verstrekken omtrent jouw klantenkaart. Wanneer jouw verzoek echter ook jouw klantenkaartnummer zou bevatten, dan kunnen ze hier beter over oordelen. Maar ook andersom, wanneer je enkel een klantenkaartnummer zonder een naam zou doorgeven (of wanneer jouw naam niet overeenstemt met de naam waarop de klantenkaart staat) kunnen onze medewerkers er ook niet van uit gaan dat jij de rechtmatige eigenaar van deze kaart bent en mogen ze bijgevolg geen toegang verlenen tot de info mbt die klantenkaart, zelfs niet met een foto van die klantenkaart. Probeer dus zo volledig mogelijk te zijn in de informatie die je ons aanreikt, zodat wij ook zo volledig mogelijk kunnen antwoorden.


^ top